Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
De toren van global
4-10-2021

De toren van global

Er werd op de aarde weer één taal gesproken, iedereen kon elkaar verstaan en was met elkaar verbonden door het wereldwijde web. De machthebbers zeiden tegen elkaar: 'Laten we de volkeren afhankelijk maken van technologie door smartphones en vaccins te ontwikkelen.' Deze middelen gebruikten ze als stenen en de media als specie. Ze zeiden: 'Laten we een netwerk bouwen met mens en technologie als één, als een toren tot de hemel waar wij de aarde kunnen regeren. Zo vestigen wij een wereldwijde heerschappij.'     

Het transhumanisme is de nieuwe toren van een totalitair Babel en de technologie de stenen waarmee deze toren gebouwd wordt. Anders dan in andere dictaturen neemt, zoals Hannah Arendt het stelt: "een totalitaire beweging haar propaganda volkomen ernstig." Niet terreur en propaganda zoals in de meeste dictaturen, maar organisatie en propaganda vormen de angstaanjagende werkelijkheid van het nieuwe wereldwijde Babel of Global.   

Transhumanisme is een nieuwe term voor het gedachtegoed en de ideologie van de eugenetica, het veredelingsprogramma van de menselijke soort vanuit het perspectief van een kleine elite groep. Berucht om de verplichte sterilisatie in de jaren dertig van de vorige eeuw in diverse Amerikaanse staten, geïnstitutionaliseerde moord op minderheden en geestelijk gehandicapten en de wetenschappelijke onderbouwing van misdadige regimes van onder andere nazi Duitsland. Deze ideologie is na de oorlog niet verdwenen, maar de term eugenetica werd minder prominent en verdween naar de achtergrond. De nadruk kwam meer te liggen op genetisch manipulatie en de menselijke integratie met technologie. Hoewel publiekelijk de termen sterilisatie en depopulatie werden vermeden, lekten er toch hier en daar verontrustende uitspraken uit en werd er soms zelfs door invloedrijke aanhangers van deze ideologie naar gehint.
       
Uit de eugenetica en in het verlengde daarvan het transhumanisme spreekt een machinaal mensbeeld. Het lichaam als een soort machine, een robot, waarbij de ziel geen rol speelt. Het woord robot in de huidige betekenis werd waarschijnlijk voor het eerst in 1920 door de Tsjechische schrijver Karel Čapek in zijn utopische toneelstuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots) gebruikt. Hij leidde het woord af van robota, de verplichte arbeid in herendienst. Dit mensbeeld spreekt in de geschiedenis van de eugenetica door de talloze slachtoffers van haar gruweldaden. De minachting van het volk door een geprivilegieerde zelfverklaarde elite die in het volk niet mensen zien, maar objecten voor hun behagen, slaven.    

In zijn werk 'De vrolijke wetenschap' stelt de filosoof Friedrich Nietzsche over slavernij: "Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen." Massavorming is de eerste stap naar slavernij. Zodra de massa bereid is haar vrijheid op te geven om angst te bezweren, is de geest in een staat van slavernij gebracht. En zoals de Amerikaanse advocaat Gerry L. Spence stelt: "Zolang de geest in slavernij verkeerd, kan het lichaam nooit vrij zijn."

Zo wordt de massa gegijzeld in een pact, een schijnbaar gezamenlijk commitment opgelegd door een autoriteit. Een pact waar het individu haar vrijheid opgeeft maar er nooit voor is gevraagd om dit te doen. De slavernij van een dergelijk systeem gaat verder dan de slavernij zoals deze in de algemene voorstellingen van de massa leeft. De tragiek van deze vorm van slavernij is dat deze door de massa niet wordt herkend.

In de algemene voorstelling van slavernij is de slaaf zich bewust van zijn staat van zijn, slaaf door lichaam maar niet in geest. Als ook de geest in een staat van slavernij gebracht is, wordt de massa niet meer gezien als mens. De massa wordt gezien als vee en gedraagt zich als vee. Zoals de schotse psychiater Ronald Laing schrijft: "Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houden." De in leugens verslaafde massa is een speelbal voor de elite, welke op haar beurt weer verstikt is in haar eigen ideologie van leugens. 

Zoals de intensieve veehouderij de veestapel registreert met een oormerk, is de QR-code en de checkApp het oormerk van wat de filosoof Ad Verbrugge de "intensieve mensenhouderij" noemt. Met de QR-code is de eerste stap gezet naar een sociaal kredietsysteem en doet de deug- of gehoorzaamheidspas zijn intrede in onze maatschappij. Geleidelijk zijn we zo geconditioneerd, is het begrip zo gedevalueerd dat vrijheid voorwaardelijk is geworden en de reikwijdte nu door een digitale leiband wordt bepaald. Vrijheid, eens het meest waardevol verworven mensenrecht, is verworden tot een hol begrip, waardeloos, want niemand geeft iets van waarde immers zomaar uit handen.

Omdat er tussen vrijheid en slavernij geen ruimte is, moet de keuze gemaakt worden. Wie kiest voor slavernij, kiest voor het teken van het beest, kiest voor het dienen van een meester die nu al discriminatie eist.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1
Deel het via: