Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Geestelijke oorlog
12-9-2021

Geestelijke oorlog

Het begon met de angst voor een virus zo dodelijkheid als de pest. In China vielen mensen dood neer op straat en in Italië reden de wagens met doodskisten af en aan. Geleidelijk werd duidelijk dat het nogal meevalt met de dodelijkheid en dat het virus vergelijkbaar is met de griep. Desondanks blijft de angstporno nog steeds op ongekend niveau doorgaan.

Mensen werden massaal opgesloten in hun huis, menselijk contact en menselijkheid werd strafbaar gemaakt. In publieke plaatsen moest het gezicht verborgen worden achter een doekje. Een maatregel waarvan zelfs werd toegegeven dat het niet ging om een virus te isoleren, maar om mensen te isoleren. Met de zorg als excuus wordt de grondwet evenals de mensenrechtenverdragen aan de kant gezet. De door opeenstapeling van kabinetten Rutte volledig uitgeklede zorg werd het excuus voor een machtsgreep. Voor de mensen in de frontlinie werd uitgebreid geklapt, maar ze kregen geen cent extra. Wel worden er miljarden beschikbaar gesteld voor de testsamenleving, de QR-samenleving en de handhaving van de absurde maatregelen. Maar voor de uitbreiding van een kapot bezuinigde zorg is geen geld. Dit terwijl de capaciteit van de zorg nog steeds als excuus wordt gebruikt om deze satanische maatregelen een zweem van legaliteit te geven. Maatregelen met vaccinatiedrang als enige doel, zo wordt nu ronduit gezegd. Maar de vraag waarom iedereen gevaccineerd moet worden blijft onbeantwoord, wordt vaag gehouden of wordt beantwoord met aantoonbare leugens. Ondertussen wordt er door het terreur van de maatregelen een Orwelliaans aandoende maatschappij uitgerold. 

Wij zijn in een geestelijke oorlog beland en de meeste kerken wereldwijd zijn verlamd door angst en verdeeldheid. Ze durven of kunnen niet opstaan tegen deze duistere machten en houden zich angstvallig aan de maatregelen van de overheid. In sommige kerken wordt zelfs een door de politiek aangedragen totaal verknipt idee van naastenliefde gepreekt. Een zogenaamde liefde welke afstandelijk en voorwaardelijk is. Ook de satanische toegangsapp welke voor Duitse kerken al realiteit is, hangt ook hier als een donkere wolk boven de kerk.

Een oude Joodse vertelling verhaalt van een man die als beloning voor zijn goede levenswandel een kijkje in de hel en in de hemel mocht nemen. In de hel zag hij een grote feestzaal met rijk gevulde tafels met de lekkerste gerechten. De mensen die aan de tafels zaten waren aan hun armen zo vastgebonden dat ze het voedsel niet naar hun mond konden brengen. Ze waren graatmager en zagen er doodongelukkig uit. Er werd gescholden, geklaagd en gehuild. Toen werd de man meegevoerd naar de hemel en kwam hij in een identieke feestzaal terecht. Ook hier waren de tafels gevuld met de lekkerste gerechten en waren de mensen zo vastgebonden dat ze het eten niet naar hun mond konden brengen. Maar in tegenstelling tot de hel klonk er gelach en waren de mensen gezellig met elkaar aan het praten terwijl ze elkaar hielpen om te eten. 

Dit is de kern van de bijbelse boodschap. Een systeem maakt ons tot willoze slaven, wandelende vleesklompen of robots. De bijbel vertelt ons mens te zijn zoals het bedoelt is. Een met hart en ziel vervult leven in vrijheid door te leven uit liefde. Het is niet voor niets dat het begrip liefde vervuild is geraakt. Liefde kent geen voorwaarden en wordt gegeven zonder iets terug te verlangen. Zodra liefde voorwaardelijk wordt gemaakt is het geen liefde maar een excuus. Wij hebben in onze taal maar één woord voor liefde en dit woord staat tegenwoordig ver van het in de bijbel veelvuldig gebruikte woord agape, de universele onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde. 

Terwijl de kerken leeglopen wordt er op mondiaal niveau een vervangende religie ingevoerd. Deze religie heet wetenschap. Niet de wetenschap zoals deze oorspronkelijk bedoelt is, maar een dogmatische pseudowetenschap waaraan niet getornd mag worden. De wetenschapsfilosofie van Popper is overboord gegooid en falsificatie is in de ban gedaan. 

Onder het mom van een betere wereld wordt iets nieuws uitgerold. "Je zult niets meer bezitten en je bent gelukkig", is een uitspraak van Klaus Schwab, de voorzitter en oprichter van het World Economic Forum. Een club waar onze demissionaire minister president, diverse burgemeesters en kabinet- en kamerleden bij betrokken zijn. 

Ondertussen wordt het kritische deel van de bevolking door politici en de media vervreemd van de maatschappij. Dit deel wordt weggezet als complotdenkers of wappies en totaal gedemoniseerd. In de corona app wordt de vervreemding een gedwongen scheiding en treedt het proces van verdrukking in werking. Dit houdt in dat deze groep letterlijk weggedrukt wordt uit de samenleving. In Nederland staan we nu aan het begin van dit proces. Waar dit naartoe gaat kunnen we zien in andere landen. Uitsluiting van voedselvoorziening, de zorg en onderwijs is in een aantal landen al realiteit.

Een apartheidsregime en een kwetsbare onderklasse is ontstaan. Er wordt met absurde opruiing en leugens getracht de haat richting deze onderklasse aan te wakkeren. Met dank aan de jarenlang gezaaide angst voor terrorisme is de stap naar vervolging een kwestie van tijd. Concentratiekampen, nu quarantainekampen genoemd verschijnen over de hele wereld, maar een analogie naar het Duitsland van de jaren dertig is taboe en veroorzaakt een hoop gespeelde verontwaardiging. 

In antwoord op de vraag waarom mensen de wetenschappelijk niet onderbouwde en soms ronduit absurde regels van het kabinet opvolgen, luidt steevast het antwoord: "Omdat de overheid het zegt". Om het taboe hierbij nogmaals te doorbreken, de mensen die de Joden in de tweede wereld oorlog vervolgd hebben volgden de wet en degenen die Joden hielpen overtraden de wet.

1 Johannes 4:16-21
Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder of zuster heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van de ander houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden die hij nooit heeft gezien? God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeders en zusters.

De bijbel lezen is als een lichtbron in de duisternis. Bekijk de maatregelen en de uitlatingen via de media in het licht van de bijbel en Gods onvoorwaardelijke liefde en zie de waarheid.
Deel het via: