Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Let op de honden
3-8-2021

Let op de honden

In een interview met het Nederlands Dagblad noemt demissionair minister de Jonge het coronavaccin 'een gave uit Gods hand’. Ik denk dat de farmaceutische bedrijven zich suf lachen om deze uitspraak.

De bedrijfstak die recent recordbedragen aan schadevergoedingen heeft moeten uitbetalen, onderzoeken heeft gemanipuleerd naar eigen voordeel, die ook voor hun eigen zogenoemde coronavaccin geen aansprakelijkheid wensen te dragen, hun product wordt door De Jonge heilig verklaart. Een minister van een zogenaamd christelijke partij die hun product op een heilig voetstuk plaatst. De bedevaart naar Lourdes is vervangen door de bedevaart naar het vaccinatiecentrum en de beloning het lichaam veranderende heilig water. Of het daadwerkelijk iets doet is een kwestie van geloof en dat het geen schade aanricht is een kwestie van hoop.

Maar wat je ook gelooft en hoopt, het is een product wat het grootste deel van de wereldbevolking direct of indirect verplicht wordt opgedrongen. Demonstraties hiertegen worden steeds vaker met grof geweld uiteengeslagen. Een medische apartheid is ingesteld en discriminatie op medische gronden is plotseling normaal geworden. Ministers en andere volksvertegenwoordigers die in de media een grote groep van hun eigen bevolking op grove wijze discrimineert, als minderwaardig wegzet en haat zaaien binnen de bevolking. Leugens en censuur zijn aan de orde van de dag en over de heiligheid van het lichaam en het zelfbeschikkingsrecht hierover wordt niet bekommerd.

Paulus waarschuwt de gemeente in Filippi, een plaats in Macedonië om op te letten voor de honden. Zoals veel mensen nu in bedekte termen moeten praten en schrijven om hun account op de social media te willen behouden of niet weggezet te worden als Wappie of complotdenker,  moest ook Paulus in zijn tijd voorzichtig zijn met zijn woorden. Als orthodoxe Joden in die tijd spraken over opletten voor de honden, bedoelden zij eigenlijk de ongelovigen. Paulus gebruikt dit om de Filipenzen in bedekte termen te waarschuwen voor de mensen die beweerden dat ook christenen de Joodse traditie moesten volgen en zich moesten laten besnijden. Paulus noemt de besnijdenis in deze context versnijdenis, letterlijk staat er zelfs verminking. Dit omdat de besnijdenis niet nodig is om Jezus te volgen.

Het is niet zo dat Paulus de besnijdenis en de mensen die besneden waren veroordeelde of bestempelde als verminkten. Hij was als Jood zelf ook besneden, net als vrijwel alle Joodse christenen. Ook zullen er niet Joodse christenen zijn geweest die om persoonlijke redenen zich toch hebben laten besnijden. Net zoals het corona vaccin nu, was het een persoonlijke afweging die niets te maken had met het geloof. De poging van De Jonge om christenen via het geloof te overtuigen het vaccin te nemen is daarom ook stuitend.

Of je nu wel of niet overweegt het zogenoemde vaccin te nemen, of straks de vervolgprik, doe onderzoek en neem een persoonlijk weloverwogen besluit. Net als de besnijdenis heeft het niets met het christelijk geloof te maken en ook niet met de christelijke identiteit. Net zoals het griepvaccin doe je het voor jezelf en niet voor de ander. De heiligheid of onaantastbaarheid van het lichaam en het zelfbeschikkingsrecht is iets wat in de bijbel, maar ook in allerlei mensenrechtenverdragen en in onze grondwet verankerd is. Of het vaccin nu goed of niet goed is, moet iedereen voor zichzelf bepalen en niemand kan die keus voor een ander maken. Maar de manier waarop het vaccin opgedrongen wordt, de tweedeling en bewust gecreëerde onderklasse van niet gevaccineerden, heeft naar mijn inziens in bijbelse termen meer te maken met het kwaad. 

Volgens de bijbel in het nieuwe testament is er geen onderscheid tussen besneden mensen en onbesneden mensen. Zo is er volgens bijbelse opvatting geen onderscheid tussen gevaccineerde mensen en ongevaccineerde mensen. 
Deel het via: