Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
De wappie als zondebok
15-7-2021

De wappie als zondebok

Nederland staat onder andere bekend om haar waterwerken. In de strijd tegen het water zijn de Afsluitdijk en de deltawerken wel de bekendste voorbeelden hiervan. Deze staaltjes van techniek staan in lijn van onze lange traditie van de strijd tegen het water. De rode draad in deze strijd is de regulering van het water, zodat de druk niet zo hoog wordt dat er ongecontroleerde overstromingen plaats vinden.

Nu is onze samenleving net als water. Wordt deze opgesloten en beperkt in haar beweging, dan ontstaat er spanning en daarmee een druk die als deze geen uitweg vindt, haar weg zoekt langs de zwakste schakels. De politiek heeft het levende of stromende water van het samenleven afgedamd. Wat overblijft zijn poelen waar het afval zich ophoopt en de druk in snel tempo toeneemt. Elk beekje wat vrij en rustig slingerend door de Nederlandse samenleving haar weg zoekt is ruw afgesneden van haar bron.

Om dit niet zelf over zich heen te krijgen, is men druk bezig de samenleving af en toe wat ruimte te geven en een kanaal te graven. Dit kanaal is niet een noodoplossing, maar heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het ontwerp. Net zoals in de bijbel te lezen is van de zondebok, een bokje wat symbolisch de zonden van het volk op zich geladen kreeg en de woestijn ingedreven werd, heeft de politiek een zondebok nodig. De in hoog tempo opgebouwde spanningen in de samenleving hebben een uitweg nodig en moeten daarom gekanaliseerd worden. Dit kanaal wordt  'de complot theorieën' genoemd en de zondebok is het levende of stromende water. Het water wat zich niet wil laten opsluiten in deze poel van potentieel verderf en wordt misbruikt om de opgebouwde druk te verminderen en de stinkende afscheiding net als het zondebokje in de bijbel op zich geladen te krijgen. Om het levende water, de mensen die kritisch zijn en de menselijke maat belangrijker vinden dan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, te demoniseren is een alias voor hun zondebok bedacht, de Wappie.

Om de sociale stratificatie te formaliseren, dit wil zeggen het creëren van maatschappelijke lagen met een ongelijkheidsverhouding, wordt het vaccinatiepaspoort ingevoerd. Hiermee heeft de apartheid formeel haar intrede gedaan in de Nederlandse samenleving en dreigt deze een poel van verderf te worden. Iedereen die het teken van het beest of QR-code niet kan laten zien, wordt uitgesloten van steeds meer maatschappelijke- en misschien straks zelfs primaire voorzieningen. Dat hiermee internationale verdragen worden geschonden, deert het overgrote deel van de politici niet. Volgens Amnestie International maakt een overheid die een bepaalde groep minachtend behandeld (als voorbeeld, de Hutu’s in Rwanda noemden de Tutsi’s ‘kakkerlakken’) zich schuldig aan een ernstige vorm van discriminatie die het internationaal recht uitdrukkelijk verbiedt.

Net zoals de nazi's de Joden gebruikten als zondebok, wordt de nu gecreëerde onderlaag van de bevolking, de Wappies om dezelfde reden gebruikt. Als straks blijkt dat het zogenaamde vaccin niet of niet voldoende beschermd of zoals diverse deskundigen beweren het alleen maar erger maakt, krijgen de Wappies de schuld hiervan.

Dat deze vaccins officieel geen vaccins zijn en voorwaardelijk als rolling review zijn toegestaan, wordt niet gecommuniceerd. Het zogenaamde 'vaccin' is dus nog in de testfase en iedereen die dit neemt doet mee aan een medisch experiment. In plaats van hierover eerlijk te zijn, zodat iedereen een weloverwogen besluit kan nemen, wordt de hele bevolking van jong tot oud zonder hinder van enige relevante informatie onder druk gezet om de injectie te nemen. Wordt de informatie door vrij denkende en bezorgde deskundigen wel gedeeld, dan wordt dit afgevoerd door het kanaal van de 'complot theorie' en wordt de desbetreffende deskundige onderdeel van de onderklasse der Wappies gemaakt.

Ondertussen wordt gepoogd mensen zogenaamd verantwoordelijk te maken voor de gezondheid van anderen en daarmee een totale lichamelijke en geestelijke overgave te bewerkstelligen. Lichamelijk door de injectie van een middel waarvan de producenten zelf zeggen niet te weten wat de effecten op de middellange en lange termijn zijn. Geestelijk door maatregelen die bewezen niet helpen tegen de verspreiding van een virus, maar wel de vrijheid en menselijkheid op ongekende wijze inperken. Dit alles voor een virus wat niet gevaarlijker is dan een flinke seizoensgriep.

Mensen van welke religie, levensbeschouwing of godsdienst dan ook, laat je overtuiging door angst niet van je afpakken. Je leeft op dit moment en hebt je eigen plaats op deze wereld. Op dat stukje van de wereld waar jij leeft ben jij belangrijk en heb je verantwoordelijkheid. Alleen door de angst te doorbreken en de haat te bestrijden met liefde kun je zelf op je eigen kleine stukje aarde een betere wereld beginnen. Doe het zelf en laat je niet misleiden, want uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor je eigen leven. Laat de dood een einde markeren, maar laat je leven niet dood zijn.   
Deel het via: