Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
De verziende kerk
15-6-2021

De verziende kerk

De krant staat tegenwoordig bol van termen als utra-conservatief, extreem rechts, complotdenkers en wappies. Het beeld van een skinhead met hakenkruizen op de arm die een vluchteling neerslaat dringt zich op. Aan de andere kant wordt het beeld van een wappie geschetst als een soort hippie die de weg kwijt is. De complotdenker is helemaal losgeslagen van de werkelijkheid en de samenleving moet tegen deze figuren worden beschermd.

Ook de christelijke media en veel christelijke organisaties doen enthousiast mee met deze heksenjacht. Met een fanatisme waar de ouderwetse zeepkist evangelist jaloers op is, worden mensen die zelf durven na te denken naar gelang hun achtergrond en uitstraling ingedeeld in één van deze categorieën. Het lijken de dolle spaarweken wel. Er zijn zelfs predikanten die de verleiding niet kunnen weerstaan om vanaf de kansel of via een opiniestuk in de krant hun steentje bij te dragen aan dit nieuwe volksvermaak. De hedendaagse ketter is uitgevonden en heet nu ultra conservatief en extreem rechts of een complotdenker en wappie.

Ook de inquisitie is opnieuw in stelling gebracht. Allereerst moet de verderfelijke boodschap worden gestopt en mag deze niet verder verspreid worden. Fact-checkers  en debunkers zijn in stelling gebracht om de boodschap te ontkrachten. Waar de boodschap toch opduikt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Ook moet een inhoudelijk debat met deze figuren worden vermeden en moet alles op alles worden gezet om de media zoveel mogelijk karaktermoord te laten plegen. Bankrekeningen worden geblokkeerd en als deze ketters gaan protesteren moet de straat of het plein met geweld worden schoongeveegd. Ook het openbare leven moet deze figuren zoveel mogelijk worden ontzegt.

Vroeger waren het de profeten, evangelisten en gelovigen die omwille van hun boodschap werden vervolgd. Later de protestanten die zich verzetten tegen de misstanden in de kerk en de dwaalleer van de corrupte kerkleiders. Nu zijn het de mensen die zich verzetten tegen corruptie en vraagtekens zetten bij het overheidsbeleid, de vaccins, de invloed van de multinationals en de onafhankelijkheid van de media.

Het is algemeen bekend dat angst een slechte raadgever is, maar de kerken hebben deze raadgever met open armen ontvangen. De regels opvolgen is het argument en een verknipte vorm van naastenliefde is het resultaat. Theologie mag zich niet bemoeien met de virologie, maar de virologie wel met de theologie. Het resultaat is de bijbel op zijn kop. Heb uw naaste lief door niet dichtbij te komen, uw naaste is een gevaar.

Er wordt tegenwoordig veel geschermd met wetenschap zonder logica en de grenzen van absurditeit in gedragsregels worden verkend. Nu is het zo dat de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers in het algemeen hoog is. De oogafwijking verziendheid treedt over het algemeen op rond de leeftijd van veertig jaar. Objecten dichtbij kunnen zonder bril dan niet meer scherp gezien worden. Bijzonder is dat veel kerken deze afwijking als gemeente ook hebben ontwikkeld. Volgens de populaire wetenschap zonder logica is er een verband tussen de oogafwijking van het gemiddelde gemeentelid en de verziendheid van de kerk. Onrecht en sociale misstanden veraf zijn volop in de belangstelling, maar de kerk is blind voor hetzelfde in eigen voortuin. Daarom stel ik voor dat elke kerk een grote bril plaatst voor het altaar om deze verziendheid op symbolische wijze te corrigeren.
Deel het via: