Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Tijd
28-12-2020

Tijd

Wat is tijd meer dan een voortgang der dingen?
Vooruit kijkend duurt het een eeuwigheid
Achteruit kijkend lijkt het te wringen
De voortgang der dingen gaat voort
Maar een moment gaat ongemerkt snel
Of duurt een eeuwigheid lijkt wel

Wat is dit aardse leven in de eeuwigheid
Een minuutje of misschien zelfs geen seconde
De voortgang der dingen gaat voort
Maar tijd heb je in verschillende soort
Deel het via: