Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie Over het slijk der aarde

Over het slijk der aarde

Op het plein voor de met marmer betegelde trappen van de tempel hield hij stil. Toen bekend werd dat hij zich daar ophield, stroomde het plein vol met mensen die hem wilden horen spreken. Hij sprak: "Om uzelf te bevrijden, moet u zich bewust worden van de aard der ketenen die u binden." Uit de verzamelde menigte klonk verbaast: "Over welke ketenen spreekt hij?" Als antwoord wees hij naar achteren, naar het witte gebouw met haar dak glanzend in het licht van de felle middagzon. "Zie hier, het paleis vanwaar u in werkelijkheid wordt geregeerd."

Ik zeg u, het vertrouwen wat u in geld hebt is misplaatst en wordt misbruikt om u te binden en kaal te plukken. Uw voorouders gebruikten schelpen om de arbeid hunner handen te waarderen en te verdelen, zodat de hele gemeenschap ervan kon profiteren en een gezamenlijke welvaart bereikt kon worden. Zij werkten om te leven en de vrucht hunner arbeid was voldoende. Totdat de aasgieren van stapelaars, de woeker bedachten om zonder arbeid rijk te geworden. Zij leenden twee schelpen, maar eisten er drie voor terug om hiermee zonder ervoor te werken zichzelf te verrijken. Hierdoor werd ook de waarde van uw harde werken verminderd, immers de extra schelp vertegenwoordigt niet arbeid, maar woeker. Met elke lening die de woekeraars uitschrijven, wordt uw arbeid minder waard en moet u meer werken om uw levenspeil in stand te houden. Zodoende werkt u niet meer om te leven, maar leeft u om te werken voor de woekeraars.

Omdat schelpen op het eiland niet zeldzaam zijn en de onrust onder uw voorvaderen toenam, gingen de woekeraars munten slaan uit het spaarzaam gevonden goud, zodat hun profijt en uw uitbuiting kon voortduren. Ook boden ze een veilige plaats om de gouden munten te stallen. Ze vertelden er echter niet bij dat zij, de met hard zwoegen bijeengespaarde munten die onder hun hoede waren gestald, konden gebruiken om meer leningen uit te schrijven en hierdoor nog meer woeker te ontvangen. Omdat het goud zeer zeldzaam is en de woeker steeds meer toenam, bedachten de woekeraars een systeem waarbij koperen munten goud gingen vertegenwoordigen. Zo konden de woeker en de stallingsvergoeding van uw goud makkelijk met koper gemunt worden, zonder dat de woekeraars de voorraad goud hoefde te vergroten.

Omdat alle transacties bij de tempel van woeker plaatsvond, konden de woekeraars in hun luiheid zichzelf de kosten en de moeite van het slaan van koperen muntstukken besparen en zichzelf via de boeken rijk rekenen. Ondertussen kwam door de handel van de woekeraars steeds meer geld in de omloop en werd arbeid steeds minder waard. Hiervoor vonden de creatieve woekeraars in hun roofzucht een oplossing. Door meer woeker te rekenen en minder uit te lenen, konden ze het profijt van hun roof voortzetten en de koperen munten onder de mensen verminderen. Zo zorgen ze ervoor dat uw arbeid meer waard lijkt te worden, maar zo ook uw schulden en de woeker. Ook werd het zeldzame goud lastig voor de onbegrensde hebzucht van de woekeraars en bedachten ze een nieuwe tegenwaarde voor hun geld. In plaats van goud, werd uw schuld de tegenwaarde voor uw geld. Zo werd hun hebzucht niet meer beperkt door goud en werd de waarde van arbeid schuld. Om de leegroof compleet te maken, leent het bestuur van de woekeraars, zodat de belasting door woeker hoger is dan dit zou moeten zijn.

Door voorwaarden te stellen aan de lening en selectief uit te lenen, kunnen deze priesters ook grote invloed uitoefenen op de gemeenschap en de regering. U wordt zodoende bestuurd door de woekeraars en hebt het niet door. Kunt u de woekeraar niet meer betalen, dan valt uw bezit de woekeraar toe. Mensen die voor u werken kunt u dan ook niet meer betalen en zij kunnen op hun beurt de woekeraar niet meer betalen, zodat ook hun bezit in handen van de woekeraar valt.       

Deze rovers hadden door, dat ze alleen zo konden doorgaan, als ze u zouden kunnen doen laten geloven dat hun roofsysteem in uw voordeel is. Daarom goten ze deze systematische roof in een geloofssysteem. Kinderen worden hierin al jong onderricht, waarbij hebzucht wordt verheven tot een godheid en het profijt de beloning voor de aanbidding van deze godheid. Ook werden de woekeraars de priesters van de door hun bedachte afgod. Harteloos handelen werd een deugd en wordt door het systeem beloont, menselijkheid wordt bestraft omdat het niets oplevert. Gaat u tegen dit geloofssysteem van roof in, dan wordt dit zwaarder bestraft dan moord, immers moord brengt de systematische leegroof niet in gevaar. 

Nu bijna een ieder van u, in de boeken van de woekeraars meer schulden dan bezit heeft, zijn deze priesters van woeker bezig hun roofzucht naar een geheel nieuw niveau te verheffen. Onder het mom van de angst voor de grote vijand en oorlogen, gaat het bestuur steeds meer lenen, zodat er steeds meer geld onder u wordt verspreid. Ook wordt de handel en daarmee uw arbeid door de 'vijand' en oorlog bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt. Alleen de priesters en hun gezanten kunnen nog handel drijven en zo graaien zij zich alsmaar rijker en wordt u alsmaar armer. Uw dagelijks brood kunt u amper betalen en uw arbeid is waardeloos geworden.

Maar vrees niet verkondigen de priesters bij monde van hun god. Wij brengen u verlossing van uw lijden, draag uw bezit aan ons over en u zal gelukkig zijn. U krijgt geld en hoeft alleen maar te doen wat u altijd al hebt gedaan. Zo wordt u gedwongen uw bezit af te staan en krijgt er maandelijkse bonnen voor terug. Bonnen die u alleen zeer specifiek kunt besteden. Verricht u niet genoeg arbeid in de ogen van de priesters of gedraagt u zich niet volgens de door hen voorgeschreven regels, dan wordt u gekort op uw kleding, reis of voedselbonnen. In hun verkondiging zijn deze bonnen geld, maar bezit of arbeid vertegenwoordigen ze niet. Onderling handelen zij in goud, maar u bezit niets, zelfs niet uw eigen lichaam.   

Uw bestaan is het onderpand en u leent uw leven. In hun verkondiging zorgt u voor de ondergang van de aarde en bent u bent de pest die de aarde bewandeld. De enige oplossing om moeder aarde voor u te beschermen is hun strikte leer. Het offer dat de priesters van u vragen is uw leven. Door uw leven te offeren, kunt u de aarde behoeden voor uw verderfelijke invloed. Gedraagt u zich niet volgens hun leer, dan wordt u gekort in uw bonnen en zo gekort op uw leven. Het is voor uw eigen bestwil, zo zeggen zij, want u bent niet vrij vertrouwt.

De priesters willen u isoleren van heel het al. Accepteert u deze bonnen dan bent u eigendom van de woekeraars en hebt u geen rechten meer. Een slaaf in de ergste vorm van slavernij die u zich maar voor kunt stellen zult u zijn.  Maar wanhoop niet, zij hebben geen werkelijke macht over u. Hun bezit berust op bedrog en een vals geloof. Doe hieraan niet mee, geloof hen niet, en u zult vrij zijn. Keer terug naar de Bron en uw arbeid zal weer uw profijt zijn en daarmee vaart u allen wel.

Deel het via: