Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie Levensvonk

Levensvonk

Elke dag wandelde hij op het strand om zijn gedachten te richten en inspiratie te ontvangen. Toen de mensen dit te weten kwamen, zochten zij hem ook op het strand.

Op een dag pakte hij een handvol zand, gooide het in de lucht en begon te spreken. Het zand gaat waar de wind het brengt en is niet vrij. Ook het water en de wind zijn niet vrij en dienen hun doel. Ik zeg u, ook degenen die zichzelf uw meesters wanen, zij denken vrij te zijn, maar zijn het niet. Zo is een ieder gebonden in een keten van afhankelijkheid en trouw.

De leermeester is afhankelijk van zijn leerlingen, de heer afhankelijk van zijn knechten. Immers de heer is geen heer als hij niet kan heersen en de leermeester geen meester als hij zijn kennis niet kan overdragen. Maar wee als de heer meester en de meester heer wordt, de kennis niet meer stroomt en de bron verdroogt. Dan wordt de frisse stroom een stinkende poel. In deze poel groeit het duister door uw dorst naar kennis te laven met bedorven kennis.

Uw geest wordt langzaam maar zeker zwakker gemaakt. Zelf nadenken wordt vervangen door voorgeschreven regels die u moet volgen. Stap voor stap wordt uw bewustzijn verlaagd totdat u gemakkelijk angst kan worden aangejaagd. Als u dan eenmaal naar dit niveau bent afgedaald en in een staat van angst bent gebracht, is het nog maar één stap naar slavernij. Een bestaan gelijkend op een diepe slaap waarin u uw ergste dromen beleeft. Word toch wakker! Als makke schapen loopt u achter de wolf en u hebt het niet door. Het slachthuis wordt u voorgeschoteld als geneeshuis, slavernij is religie geworden en u bent zelf in uw onwetendheid de grootse voorvechter van uw eigen onderdrukking. 

De misleidende onderdrukking van de geest is de oorzaak van een miserabel bestaan. Als uw bewustzijn in een staat gelijk als uw vee wordt gebracht, zal ook uw lichaam volgen. Lichaam en geest zijn niet gescheiden, maar het is het lichaam wat de geest volgt. Ongemak wordt door poeders en drankjes verdooft, waardoor uw geest nog verder afbrokkelt. Zie toch de oorzaak uwer onderdrukking. Onderdrukking gericht op uw bewustzijn met de bedoeling deze laag te houden. Wantrouw de leermeesters en bodes die angst zaaien, makkelijke antwoorden of gezapig nieuws brengen. Dit zijn verspreiders van verderf en misleiding. Een echte leermeester stelt vragen en antwoord in raadselen. Alleen door uw eigen brein te gebruiken kunt u uw geest doen ontwaken. Als dan uw geest ontwaakt, zal uw lichaam volgen.    

Maar lichaam en geest zijn niets zonder de kern van het bestaan. In u en in al wat leeft, huist een vonk van al wat is en niet is. Al wat leeft is verbonden met elkaar en met de Bron van zijn. U bent als een steen welke in het water wordt gegooid. De weerklank van uw zijn is als de golven die de steen veroorzaakt. Uw wezen klinkt in het zijn en beïnvloed al wat is. Tegelijk wordt u beroert door elke andere vonk in het oneindige zijn. Deze verbondenheid met al wat leeft, leidt tot harmonie van lichaam en geest met de natuur.   

De aanval op u is niet gericht op uw lichaam of geest, maar op de levensvonk, de kern van uw wezen, ook wel uw ziel genoemd. Het vergeten en ontkennen van de ziel staat gelijk aan het ontkennen van uw zijn. U wordt losgescheurd van de verbinding met al wat is. Wanneer u niet meer verbonden bent met het al en de Bron van zijn, leeft u een onbezield leven. De ziel van al wat is resoneert dan niet meer in uw wezen en uw bestaan is een onthecht bestaan.

Deze levensvonk is niet alleen onderdeel van u, maar is bovenal onderdeel van het al en voert uw zijn terug naar de Bron. Door uw ziel bent u onderdeel van heel het al tot in het oneindige. Verliest u deze verbinding, dan wordt u eindig. De zielloze mensen lijden een hol en leeg bestaan. Niet verbonden met het al, trachten zij de leegte zelf te vullen met hebzucht en macht. Omdat u verbonden bent met het al, proberen ze uw verbinding te verbreken. Mededogen is hun vreemd, omdat zij niet verbonden zijn met het al en niet kunnen resoneren met het andere.

Ontwaak om u te bevrijden uit dit sluimerend en zielloos bestaan. Bevrijding komt niet van buiten, maar begint in de kern van uw bestaan. De illusie dat bevrijding van buiten komt en door geweld geforceerd wordt, is de zoveelste leugen die u door de zielloze mensen wordt opgedrongen. Koester de levensvlam en laat deze helder branden door uw bewustzijn los te maken van de leugens en inzicht te verwerven. Doordat uw geest wordt verruimd en uw zijn opnieuw wordt verbonden met het al, beroerd de kennis van het al uw bewuste zijn.          
Deel het via: