Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie Vrijheid

Vrijheid

Toen hij het plakkaat met aankondigingen las begon hij te spreken. 'Zie hier het einde van uw vrijheid en daarmee uw menselijkheid'.

U bent als het vee in de wei, gulzig grazen en geen idee wat vrijheid betekent. Toen de priesters kwamen en u grote vrees aanjoegen met roofdieren en aasgieren, hebt u uzelf vrijwillig laten kooien. In kleine stappen is uw vrijheid verworden als een schildering, een illusie van wat was. Al slaapwandelend hebt u uzelf in de fuik laten drijven van een systeem ontworpen om u te verslaven. Aan uzelf hebt u deze ellende te wijten, de zwarte poel waarin u nu vol zelfmedelijden wegkwijnt. Stap voor stap hebt u normaal laten worden wat de priesters u elke dag predikten. Waanzin is nu uw norm en u hebt het niet door. De priesters komen bij monde van hun gezanten met de grootste absurditeiten en u verkiest het te geloven. Angst en terreur hebben u over de rand van krankzinnigheid gedreven en nadenken is voor u een dreiging geworden.

Uit vrees voor de dood hebt u verkozen uw leven te beëindigen om niet dood te hoeven gaan. Dat de dood u toch wel weet te vinden schuift u graag terzijde. Maar ik vraag u, wat is leven zonder vrijheid. Evenals uw adem hebt u vrijheid nodig om te leven. Zonder vrijheid verkwijnt uw ziel en verwordt u gestaag tot een levende dode. Als een lopende vleesklomp, een leeg omhulsel draagt u bij aan de welstand van hen die u uw leven hebben afgenomen. Uw ziel vertoeft in de onderwereld waar het geween en weeklaag klinkt, maar u hebt de wil opgegeven om terug te keren naar het leven.

Ik zeg u, baan uw weg uit de krochten van de onderwereld, de plaats waar de priesters en hun gezanten uw ziel gegijzeld houden. De deuren van deze plaats kunt u openen met de sleutel van het leven. Deze sleutel is gesmeed in het vuur van vrije wil en is sterker dan de dood. Open de deuren van uw hart. Werp af de ketenen van vrees en gebruik de sleutel van liefde om uw hart te bevrijden. Kijk naar de vogels in de lucht, zij gaan waarheen ze willen en geen grens houdt hen tegen. Wees als hen en sta op uit de dood, werp het kleed van krankzinnigheid af en bekleed uw ziel met vrijheid!

Liefde en vrijheid zijn beide kanten van eenzelfde munt. Liefde laat zich niet dwingen en geeft in vrijheid. Ook ontvangt u liefde in vrijheid, want eenmaal opgedrongen verwordt liefde tot krankzinnigheid. Uit monde van de priesters en hun gezanten klinkt elke dag de oproep om uzelf te offeren voor de ander. U wordt gedwongen om uit naam van liefde en zorg voor de ander uzelf te offeren. Als een rover die u beroofd van uw bezit en ondertussen zegt dat u het hem vrijwillig geeft. Deze verkrachting van liefde is de weg naar haat en de slavengang naar de onderwereld. Ik vraag u, wie van u voelt liefde tot degenen waartoe u gedwongen wordt uw leven te offeren? Zonder liefde verliest u uw leven, verdoemd u uw ziel en de priesters en hun gezanten weten dit.

De boom van leven groeit op de vruchtbare bodem van gemeenschap, het voedt zich met liefde en ademt vrijheid. Laat de priesters de vruchtbare grond niet verschralen, de wortels niet afsnijden en de lucht bederven. Leef en neem uw vrijheid terug!

De vrije wil is waar de priesters en hun gezanten bevreesd voor zijn. Zolang zij uw ziel gevangen kunnen houden in de onderwereld en uw wil geketend is door hun ketens van vrees, zolang hebben zij macht. Breek vrij en leef!
Deel het via: