Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie Over de kinderen

Over de kinderen

'Vertelt u ons over de kinderen', vroeg een vrouw in zijn gevolg toen ze aan de oevers van het meer een grote groep spelende kinderen aanschouwden.

Kijk naar de kinderen, hoor hun plezier en voel door hun spel de liefde voor het leven. Als u werkelijk wilt leven, wordt dan als één deze kinderen. Omarm uw leven en weest niet bezorgd om de dag van morgen. Elke dag die u zonder zorgen kunt doorbrengen is een dag ten volle geleefd.

U zegt dit zijn onze kinderen die wij lief hebben. Ik zeg het zijn uw kinderen niet en uw liefde bewijst dit. De liefde is wederkerig en geeft voordat het ontvangt. Het is niet mogelijk om bezit lief te hebben, want u geeft niet en ontvangt niet. Het is ook liefde die vertrouwen mogelijk maakt, want vertrouwen is overgave in liefde en het tegenovergestelde aan dwang.

Een kind geboren in liefde groeit door vertrouwen. Dit vertrouwen wordt u gegeven en is kwetsbaar. Koester dit en beschaam het niet, want een kind is u toevertrouwd maar u bezit het niet. U bent de wortel van hun bestaan en zij de vrucht van uw bestaan. Als de wortel goed is zullen zij bloeien, maar is de wortel rot dan zullen zij verwelken. Ik zeg u, het zorgen voor uw kinderen begint bij het zorgen voor uzelf. Immers door voor uzelf te zorgen, zorgt u voor de wortel van hun bestaan. Als de wortel zijn functie verliest en de vrucht niet meer voedt, zal ook de wortel verschrompelen. Daarom zijn de kinderen een spiegel voor uw ziel en de verstandige kijkt in de spiegel en leert over zichzelf.

Ook de priesters en hun gezanten weten dit en het verderf wat zij over u allen uitspreiden begint bij uw kinderen. Ik zeg u, ouders waak over uw kinderen en laat deze geen instrument van uw ondergang worden. Evenals de boer zijn gewas beschermt tegen al wat dit bedreigd, moet u uw kinderen beschermen tegen de verderfelijke invloed van hen die op uw kinderen en uw ondergang uit zijn.

De scholen zijn uw scholen niet meer en de inspraak over het onderwijs van uw kinderen hebt u verloren. Ook de opvoeding hebt u grotendeels in handen gelegd van hen die niet handelen in uw belang en het belang van uw kinderen. Zij handelen in het belang van het stelsel, vormgegeven door de priesters met als doel uw kinderen naar hun belang te vormen. De kinderen zijn weerloos en als was in hun handen.

Geplaatst in een stelsel van verderf wordt de vrucht van jullie bestaan aangetast. Lopen zij in de pas dan is het goed, zo niet dan worden zij gemerkt en apart gezet. Als dat dan nog niet voldoende blijkt dan wordt met poeders en drankjes gepoogd hun geest alsnog te vormen. De waarde van hun leven wordt gemeten aan de lat van plooibaarheid.

Open toch uw ogen en aanschouw het verderf waar uw kinderen aan blootgesteld worden. Zien jullie dan niet dat jullie kinderen een instrument zijn geworden in de handen van de priesters. Zij bespelen de geest van de kinderen om onderdeel te worden in hun orkest. In de maat van de orde, die de muziek bepaald, verliezen zij de vrije geest om zich te verwonderen en ontplooien. Stel het vertrouwen van uw kinderen niet teleur en geef hen waar ze recht op hebben. Verwonderd u en heb plezier in de zoektocht naar hun gaven en geef ze vertrouwen in hun kunnen. Want in het snarenspel des levens heeft een ieder zijn eigen plaats en melodie.

'Maar wij hebben de verantwoordelijkheid voor ons dagelijks brood en onze noden. Ook de noden onzer kinderen kunnen wij toch niet naast ons neerleggen. Zij hebben toch recht op luxe en vertier', roept dezelfde vrouw.

Hoeveel van de oogst is daadwerkelijk uw eigen aandeel. Voor wie werkt u de meeste uwer dagen? Het zijn de priesters en hun gezanten die het merendeel van uw oogst versmaden. Een merendeel van uw vee en uw vangst valt hun deel en u krijgt er zorgen voor terug.

Als een ekster loert u naar de glinsterende dingen, zorgvuldig door de priesters neergelegd, zodat u vergeet wat het leven werkelijk waarde geeft. De priesters en hun gezanten bieden u luxe en u betaald met de toekomst van uw kinderen en u hebt het niet door.
Deel het via: