Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie Een uitweg

Een uitweg

'Maar de priesters bieden ons tenminste een uitweg uit deze lijdensweg', zo klinkt het uit de menigte.

De uitweg welke zij bieden is de door hun uitgestippelde weg naar uw knechting. Gelovigen van welke godsdienst of religie dan ook, sla uw heilige boeken open. Ook de zelfverklaarde ongelovigen onder u, waarom volhard u niet in uw ongeloof.

Een waarlijk godsdienstige, religieuze of idealistische overtuiging spreekt u aan in het diepste van uw ziel. Het raakt u in de kern van uw wezen en bespeelt uw hart als een fijnbesnaard instrument met hoop en liefde. Elke vorm van dwang is het vreemd, want de liefde laat zich niet dwingen. De vrees verhard uw hart en verduisterd uw gelaat, de liefde opent het en verlicht uw wezen. Ik zeg u, toets elke boodschap aan de liefde en verwerp de boodschap welke deze toets niet doorstaat. De vrees onderwerpt uw wil en uw denken, de liefde verbreekt deze ketenen. Bij liefde gaat het niet om uzelf. Bovenal geeft de liefde zichzelf in vrijheid en verwacht niets terug. Ik vraag u met klem, hef op uw hoofden en kijk om u heen naar de ander.

"U spreekt over liefde, maar juist haat is een wapen tegen angst!", roepen boze stemmen.

Als de sluier van angst door kennis en inzicht verdwijnt en het besef u ten volle raakt, waak dan voor haat. Liefde verbind en laat in haar mildheid ruimte. Het opent deuren waar haat deze verbrijzelt. Haat maakt af wat angst begonnen is. Het slaat een kloof tussen mensen en vernietigd banden. Waar haat regeert is geen ruimte voor liefde.

Het is haat waar de priesters en hun gezanten op rekenen. U denkt losgebroken te zijn uit hun ketenen, terwijl zij u juist gebruiken om hun greep op uw broeders en zusters te verstevigen en uw medestanders in een kwaad daglicht te zetten. U bent niet vrij, ze hebben alleen de teugels laten vieren. Als dan de tijd komt dat u hun doel gediend hebt worden de teugels strak aangetrokken en slaat het bit diepe wonden. Dan wordt u naar het slachthuis geleid. Door uw handelen hoeft u dan ook niet op steun en mededogen te rekenen van de mensen om u heen.

Bovendien brandt het vuur van de haat fel en is heet. Het verteert u binnen korte tijd en als u dan opgebrand bent, veranderd het vuur in een smeulende bitterheid. Vanaf dan worden uw dagen donker, gevuld met geween en tandengeknars.
Deel het via: