Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie De grote verlossing

De grote verlossing

'Waar hebt u het over? Als de grote verlossing gekomen is en het lijden voorbij, dan wordt alles weer goed. Zo wordt ons gezegd.'

Als eenmaal de verlosser gekomen is en het kwaad verslagen is, zo verkondigen de priesters, dan zal al het boze en de onvolmaaktheid ongedaan gemaakt worden. Uw lijden en uw angst zal voorbij zijn. Armoede en ongelijkheid zal niet meer bestaan. Geen onderscheid in ras, geaardheid en geslacht. Hebzucht zal tot het verleden behoren, want bezit leidt tot de zucht naar meer bezit. Als uw hand u in de verleiding brengt, is het dan niet beter uw handen af te hakken. Leven in harmonie zonder uw handen is immers beter dan leven met handen in de boze.

Daarom zal niemand meer bezit hebben, zodat u allen zonder de zucht naar bezit kunt leven. In uw behoeften zal worden voorzien, honger en kou zullen niet meer aan uw deur kloppen. De lucht die u inademt, de gewassen, bomen en het water om u heen zullen schoon zijn en u zult in harmonie leven met uw omgeving en de dieren om u heen. U zult elke dag, uur, minuut en zelfs seconde worden beschermd tegen het kwaad. Het kwaad zal u niet kunnen bereiken. Een nieuwe wereld, een nieuwe orde. Dit is wat de priesters u beloven. Ik vraag u, wie van u is dit niet toegenegen.

Maar bent u bereid de prijs te betalen. Geen moment zult u meer alleen zijn. In de straten, in uw huizen, ja zelfs in uw slaapkamer zal een alziend oog over u waken. Als de orde oordeelt dat u in gevaar bent dan wordt onverwijld ingegrepen. Alsook uw gedrag de orde onwelgevallig is. Er wordt veiligheid en verzorging aangeboden en jullie betalen met vrijheid en onderwerping. Ik zeg u, ook het gevang biedt veiligheid, immers wat er niet uit kan, kan er ook niet in komen. Ook biedt het gevang onderdak en verzorging ten koste van vrijheid. Daarom vraag ik u, wat is het verschil tussen de nieuwe orde en het gevang.

In zeer korte tijd bent u van een vrije verworden tot een lijfeigene. Immers ook een slaaf krijgt veiligheid, een onderdak en verzorging. Het is in het belang van de eigenaar dat een slaaf blijft leven en gezond is om te werken. Lijfeigenen zult u allen zijn ten tijde van de nieuwe orde. Want wat de priesters u bieden is wat een slavenhouder zijn slaven biedt. Een bestaan zonder kleur, zonder wil is uw lot. Ouderen zullen niet meer dromen en jongeren verliezen hun visioenen. Mengsels en poeders zult u aangeboden krijgen om het leed van dit bestaan te kunnen dragen. Alleen uw gedachten zijn nog van uzelf. Maar mocht u een glimp van uw gedachten prijsgeven. Ouders weest dan beducht voor uw kinderen. Kinderen weest beducht voor uw ouders.

"Maar de lucht, de dieren en het water dan?"

Ik zie dat sommigen van u mantels van bont dragen. Deze mantels zijn betaalt met het bloed van schepsels die zelf geen inspraak in hun lot hadden. De muntstukken die u hebt betaald voor uw mantel is bloedgeld en u bent medeplichtig geworden aan de dood van vele van uw medeschepselen. U betaald de kleermaker, de kleermaker koopt het bont van de boer en deze betaald zijn leenheer en de leenheer de priesters en hun gezanten. En zo bent u onderdeel van een keten van verderf waar de allerrijksten, juist de priesters en hun gezanten het meest van profiteren.

Na jarenlange verrijking is de oplossing nabij. In de duisternis van de grote vijand zijn op last van de priesters uw theaters en herbergen gesloten. Elke samenkomst is u verboden. Elk sprankje geluk wordt u ontnomen. U kunt zich alleen nog binnen de muren van uw woning vrij bewegen. Maar er is hoop, zo verkondigen de priesters. Er komt een einde aan uw kwellingen. Een nieuwe orde zal de onvolmaakte oude vervangen. En dit alles zal u worden opgelegd zodat u gelukkig en veilig kunt leven.

Hoor mij klein gelovigen u bent ziende blind, horende doof en leeft de ganse dag in een roes. De priesters van het kwaad die zich over uw ruggen hebben verrijkt, ze hebben u in een roes van vrees gebracht. Ziet u dan niet dat de zogenaamde verlossing komt van de boodschappers van vrees. Hoort u de knechting in hun boodschap niet. Voelt u het verraad niet wat zich vlak voor uw ogen zich zo duidelijk afspeelt. Wordt wakker, open uw ogen voordat het te laat is.
Deel het via: