Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
inspiratie De profeet

De profeet

Uit de geschiedenis van het eiland. Opgetekend door de geschiedschrijver aangesteld door de raad.

En het geschiedde dat ten tijde van grote onderdrukking een drenkeling onder hoede gesteld van de dorpelingen begon te spreken. Om zijn woorden te bewaren heeft de raad mij bevolen deze bij monde van de vele getuigen te verzamelen en op te tekenen.

Hij sprak over


1) Het nieuwe opgedrongen geloof

Deel het via: