Deze Wereld

Overdenkingen in deze tijd
Over deze website
van de redactie
We leven in een tijd van grote veranderingen. Of je het wilt of niet, de wereld is veranderd en we moeten ermee leren omgaan. Wat ons opvalt is de onzichtbaarheid van de oude religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen. Deze lijken volledig te zijn weggevaagd door de nieuwe ethiek, het zogenaamde nieuwe normaal.

Deze website is een initiatief van Rinze Mook en is bedoeld om vanuit de zingeving mensen te prikkelen zelf na te gaan denken over hun leven, het leven met anderen en de zin van het leven. Uitgangspunt hierbij zijn de waarden vrijheid, menselijkheid, verbinding en liefde.

Klik hier voor contact
Kliederkerk: Ga je mee?
Gedachten
De wereld van Yara
Gedachten
Veranderend gedachtegoed
Gedachten
Polderpolitiek in een clownswereld
Gedachten
Het fascisme is nooit weggeweest
Gedachten
De laatste mens
Gedachten
Verstikkende Haagse stof
Gedachten
Wetenschap als religie voor de mechanische mens
Gedachten
Opstaan in vrijheid
Gedachten
Waar zijn onze grondrechten? - Wat kunnen we doen
Gedachten
Het verhaal gaat
Gedachten
Leaver dea as slaef
Gedachten
De toren van global
Gedachten
Burgemeester in oorlogstijd
Gedachten
Zie de mens
Gedachten